Co robimy

Prowadzenie zajęć online – kwestie formalne

Prowadzenie zajęć online – kwestie formalne

Przygotowaliśmy wraz z Centrum Organizacji Kształcenia AGH odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania dotyczące kwestii formalnych i organizacyjnych.

Jutro prowadzę wykład wg harmonogramu. Czy muszę go poprowadzić online?

Zachowajmy spokój. Warto taki zajęcia zaplanować i zorganizować z wyprzedzeniem, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której student będzie zaskakiwany informacjami o prowadzonych zdalnie zajęciach albo zobligowany do nauki przed komputerem bez przerwy przez kilkanaście godzin dziennie.

Jeśli zajęcia będą prowadzone on-line, to należy bezwzględnie z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym studentów. Kontakt ze studentami możliwy jest za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni / USOSWeb. / UPeL. Koniecznie należy również zamieszczać stosowne informacje na stronach wydziałowych/katedralnych o sposobach i terminach realizacji zajęć zdalnie.

Czy prowadzenie zajęć online to odgórne zarządzenie czy dobrowolny wybór prowadzących?

Na mocy Zarządzeń Rektora (14/2020 i 16/2020) zobowiązano nauczycieli akademickich do przygotowania wykładów i innych materiałów dydaktycznych dla wszystkich form zajęć (z wyjątkiem oczywiście tych ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych zajęć WF i innych, dla których z oczywistych powodów jest to niemożliwe) i udostępnianie ich drogą elektroniczną.

Jeśli więc istnieje możliwość prowadzenia zajęć on-line, to należy je tak przeprowadzić.

Zajęcia dydaktyczne w AGH są zawieszone –  dotyczy to wyłącznie zajęć prowadzonych w ramach tzw. bezpośredniego kontaktu – zajęcia, które zostały standardowo zaplanowane e-learningowo należy realizować zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Czy mamy do wyboru prowadzenie zajęć on-line lub późniejsze odrabianie ich, kiedy już wszyscy wrócimy do normalnych zajęć w murach uczelni?

Jeśli istnieje możliwość prowadzenia zajęć on-line, to powinno się je tak przeprowadzić.

Chcemy ograniczyć konieczność odrabiania zajęć i daleko idących zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz umożliwić i ułatwić rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, w szczególności w zakresie realizacji pensum.

Czy działalność on-line ma mieć charakter tylko wspomagający na czas zawieszenia zajęć, aby studenci nie czuli, że to ferie i czas wolny, czy ma być to zastąpieniem normalnych zajęć?

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji należy podejmować kroki minimalizujące opóźnienia w realizacji procesu kształcenia – należy więc dążyć, o ile jest to możliwe, do przygotowania, organizacji i realizacji zajęć on-line jako zastąpienie normalnych zajęć.

Zachęcamy władze dziekańskie do organizacji zajęć w ramach tzw. bloków zajęć (w taki sposób, aby zajęcia, które były zaplanowane na cały semestr i które nie wymagają bezpośredniego kontaktu przeprowadzić w najbliższych tygodniach zdalnie, zaś zajęcia, które z przyczyn obiektywnych nie mogą być w ten sposób realizowane przesunąć na razie w czasie na drugą część semestru).

Tam, gdzie jest to możliwe zakładamy odstępstwa od cykliczności prowadzenia zajęć w poszczególnych tygodniach w danym semestrze studiów na rzecz zblokowania zajęć dydaktycznych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację, nie potrafimy przewidzieć, jak długo zajęcia będą zawieszone, wszyscy dążymy do tego, aby ograniczyć konieczność odrabiania zajęć i daleko idących zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Czy wybór formy zajęć on-line wiąże się ze zgłoszeniem tego do kierownika katedry/dziekana/opiekuna naukowego i uzyskania ich zgody? Czy wymagane są jakieś formalności, pisemne zgody? Czy wystarczy późniejsza słowna deklaracja, że zajęcia odbyły się w formie realizacji zadań w kursie na platformie?

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji nie ma podstaw, aby ktoś musiał wyrażać na ten moment zgodę – przyjmujemy, że zajęcia on-line mają się odbyć w związku z zawieszeniem zajęć w tradycyjnej formie. Natomiast wypadałoby o tym fakcie poinformować wszystkich zainteresowanych – wystarczy zgłoszenie mailowe do kierownika katedry/ dziekana/ właściwego prodziekana/ opiekuna naukowego. Sposób komunikacji w tej sprawie w ramach Wydziału określa Dziekan.

Czy muszę pracować na UPeL? Moi studenci są przyzwyczajeni do innych narzędzi.

Zajęcia online mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Centrum e-Learningu AGH (CeL), jak również innych narzędzi dotychczas stosowanych na Państwa Wydziałach, albo innych narzędzi. Proszę wziąć pod uwagę ich dostępność oraz zadbać o poinformowanie studentów.