Co robimy

Przegląd linków o e-learningu #2

Przegląd linków o e-learningu #2

  1. Rozpoczęliśmy projekt EUROPORTFOLIO, który ma na celu stworzenie i utrzymanie aktywnej społeczności praktyków i ekspertów w zakresie e-portfolio, otwartej na współpracę ze wszystkimi instytucjami wdrażającymi tę metodą. Planowane jest stworzenie repozytorium Otwartych Zasobów – dobrych praktyk, wskazówek, rekomendacji i scenariuszy, które mogą być adaptowane i wykorzystywane przez nauczycieli, szkoleniowców, zespoły HR itp. Repozytorium będzie rozwijane przez 3 lata. Już teraz prezentujemy nowo opublikowany raport  (lif)e-Portfolio: a framework for implementation, który dotyka kwestii wykorzystania e-portfolio do różnych celów w różnych momentach ścieżki rozwoju: gromadzenia informacji i prezentacji osiągnięć, refleksji nad własnym procesem uczenia się czy oceny przez pracodawcę. W raporcie ciekawa infografika przedstawiająca cykl e-portfolio.

   lee74, Flickr, CC BY-NC-ND

 

  1. W temacie e-portfolio, właśnie zakończyliśmy projekt MAPPED dotyczący e-portfolio jako metody wspierania rozwoju zawodowego osób dorosłych, którzy uczą się przez całe życie. W ramach projektu zostały opracowane materiały e-learnigowe w postaci gotowych do wykorzystania kursów. Na stronie projektu można pobrać kopie kursów w angielskim, poslkim, czeskim, włoskim i tureckim. Wszystkie zasoby są dostępne na licencji Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0 Unported.

 

  1. 15 marca Richard Stallman weźmie udział w Studenckim Festiwalu Informatycznym organizowanym na AGH w dniach 14-16 marca, gdzie o godz. 17:30 wygłosi wykład o celach i filozofii Ruchu Wolnego Oprogramowania. Opowie o jego statusie oraz historii systemu operacyjnego GNU, który w połączeniu z jądrem Linux jest obecnie używany przez dziesiątki miliony użytkowników na całym świecie.

 

  1. Katy Jordan doktorantka Institute of Educational Technology na Open University UK oraz studentka MOOC-ów opublikowała na swoim blogu ciekawe zestawienie danych dotyczących ilości zarejestrowanych kursantów i ilości osób, które ukończyły kursy. Zestawienie obejmuje wybrane kursy na Courserze, edX oraz MITx.

 

 1. Kolejny numer e-learning papers w całości będzie poświęcony MOOC-om. Propozycje artykułów można nadsyłać do 25 marca 2103.

 

Dodaj komentarz