Co robimy

Tydzień Otwartej Edukacji – szkolenia z otwartości

Tydzień Otwartej Edukacji – szkolenia z otwartości

W dniach 9-13 marca 2015 na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy. AGH jako uczelnia, która od lat promuje otwarte praktyki edukacyjne poprzez Open AGH i otwarte e-podręczniki oraz otwarte narzędzia edukacyjne, w ramach Tygodnia organizuje dla pracowników i doktorantów dwa szkolenia dotyczące otwartości w praktyce akademickiej. 

 

Pierwsze szkolenie „Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce nauczyciela akademickiego” jest szkoleniem wprowadzającym w idee otwartych zasobów. W rezultacie szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę oraz umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji otwartych zasobów online przydatnych dla nauczanego przedmiotu. Szkolenie odbędzie się 11 marca o godz. 9:00Więcej informacji i rejestracja.
Na drugie szkolenie „Open AGH e-podręczniki – tworzenie e-podręczników z gotowych modułów” zapraszamy pracowników i doktorantów, którzy planują korzystać z otwartych e-podręczników AGH w prowadzeniu swoich zajęć. W rezultacie szkolenia uczestnicy poznają funkcjonalności platformy Open AGH e-podręczniki pozwalające na samodzielną budowę e-podręczników z dostępnych treści modułowych. Szkolenie odbędzie się 12 marca o godz. 9:00Więcej informacji i rejestracja

Tydzień Otwartej Edukacji jest organizowany z inicjatywy Open Education Consortium, do którego AGH należy od 2010 r. W tym czasie na całym świecie organizowanych jest szereg ciekawych wydarzeń i akcji mających na celu promowanie otwartej edukacji, podnoszenie świadomości na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych: wykładów, webinariów, warsztatów, konferencji, w których udział biorą czołowi przedstawiciele i działacze na rzecz otwartości. Lista wydarzeń będzie systematycznie publikowana na oficjalnej stronie Tygodnia.

 

Dodaj komentarz