Co robimy

Uczelniana Platforma e-Learningowa dla osób słabowidzących

Uczelniana Platforma e-Learningowa dla osób słabowidzących

Czas wakacji był dobrym momentem do wprowadzenia uaktualnień oraz opracowania nowych funkcjonalności Uczelnianej Platformy e-Learningowej. Jedną z nich było dostosowanie Platformy Moodle dla osób słabowidzących (o innych wkrótce). Dostosowując platformę do potrzeb osób słabowidzących przyjęliśmy następujące założenia:

  1. Wprowadzone zmiany w kodzie Moodla nie mogą utrudniać/uniemożliwiać jego uaktualnień.
  2. Generowane strony muszą być zgodne ze standardem XHTML 1.0
  3. Rozwiązanie problemu nieczytelnych ikon Moodla.
  4. Zastosowanie odpowiednich kontrastowych kolorów oraz umożliwienie skalowalności czcionek.
  5. Zrezygnowanie z grafik nieinformacyjnych oraz ograniczenie do minimum grafik informacyjnych.

Ze względu na konieczność dokonywania częstych uaktualnień platformy Moodle nie zdecydowaliśmy się na istotne zmiany w kodzie Moodla. W dostosowaniu platformy dla osób słabowidzących wykorzystaliśmy możliwość jaką daje opracowanie nowego szablonu graficznego. Dokonaliśmy także modyfikacji w konfiguracji Moodla.

Domyślnie na platformie Moodle nie jest możliwa zmiana szablonu graficznego przez użytkownika przed dokonaniem jego autoryzacji na platformie. Użytkownik może zmienić szablon dopiero po zalogowaniu, po wcześniejszym nadaniu odpowiednich uprawnień przez administratora. Takie rozwiązanie powoduje iż wymagane byłoby stworzenie odrębnych formularzy do logowania przeznaczonych dla osób słabowidzących. Ponad to użytkownik musiałby zmienić swój szablon graficzny na platformie podczas obowiązywania standardowego szablonu graficznego, co może powodować dużą trudność dla osoby słabowidzącej. Z w/w względów dokonaliśmy modyfikacji w konfiguracji Moodla, która umożliwia zmianę szablonu graficznego platformy przed autoryzacją na platformie. Zmiana szablonu dokonana przez użytkownika obowiązuje podczas trwania bieżącej sesji przeglądarki internetowej.

Komunikacja użytkownika z platformą Moodle odbywa się w dużym stopniu za pomocą ikon. Rozróżnianie standardowych ikon platformy Moodle dla osób słabowidzących jest bardzo trudne. Pierwszą myślą która nam się nasunęła było zamienienie standardowych bitmapowych ikon platformy na nowo opracowane ikony wektorowe o odpowiednim kontraście i odpowiednio niskim poziomie złożoności, tak aby były w dowolny sposób skalowalne i bez problemu rozróżnialne dla osób słabowidzących. Nie udało się nam jednak tego zrealizować ze względu na nasze pierwsze założenie (uaktualnienia moodla). Ikony na platformie moodle zdefiniowane są w obrębie samej aplikacji oraz modułów Moodla. Przedefiniowanie ikon na wektorowe wymagałoby istotnych zmian w kodzie Moodla, które musiały by być uwzględniane podczas każdej aktualizacji platformy. W chwili obecnej przyjęliśmy inne rozwiązanie – ograniczyliśmy do minimum ikony wykorzystywane w systemie. Zbędne usunęliśmy, tak aby nie wprowadzały nieczytelnej informacji a bezwzględnie wymagane zamieniliśmy na nowe jednokolorowe ikony o wysokim kontraście i bardzo symbolicznym wyglądzie, oraz na skróty literowe. Opisy wszystkich wykorzystywanych na platformie ikon i skrótów umieściliśmy w stopce strony.

W szablonie nie umieściliśmy żadnych grafik nieinformacyjnych a grafiki informacyjne ograniczyliśmy do minimum (pozostały tylko ikony). Wprowadziliśmy kontrastowe kolory tła i czcionek. Cała strona skaluje się proporcjonalnie (czcionki oraz szerokości bloków) z zachowaniem 100% szerokości ekranu (w przeglądarkach Opera oraz Mozilla). Opracowany szablon oraz kod Moodla są zgodne ze standardem XHTML 1.0.

Aktualnie dostępna jest wersja beta tego szablonu. Wkrótce planujemy także opracowanie analogicznego szablonu zawierającego ikony przeznaczonego dla osób o niewielkiej dysfunkcji narządu wzroku.

Dodaj komentarz