Co robimy

Usuwanie plików z wirtualnej klasy

Usuwanie plików z wirtualnej klasy

Pliki z prezentacjami i ankiety w aktywności Virtual Class do prowadzenia wykładów online są wgrywane do przestrzeni wspólnej nauczycieli akademickich korzystających z platformy UPeL.

Oznacza to, że prowadząc wykład online i ładując swoje pliki, widzisz pliki innych osób i udostępniasz innym swoje. Możesz również skasować pliki innych osób, tak samo jak twoje pliki mogą być skasowane przez innych prowadzących.

Jednak, aby uniknąć stałego przyrostu plików oraz zminimalizować ryzyko przypadkowego usunięcia plików, w pokoju wirtualnym, przyjmujemy zasadę „czystego biurka” – podobnie jak w sali wykładowej po zrealizowanym wykładzie.

Po zakończonym webinarze, zanim wyjdziesz z pokoju – posprzątaj:

  • rozwiń menu w lewej części wirtualnego pokoju
  • przejdź do PREZENTACJI i usuń wszystkie załadowane przez siebie pliki (także grafiki czy dokumenty)
  • przejdź do ANKIET/ TESTÓW (jeśli z nich korzystałeś/łaś) i usuń wszystkie stworzone przez siebie ankiety i testy.

Dopiero teraz zakończ spotkanie.

  • pobierz raport aktywności!

Te pliki i ankiety, które już zostały dodane, zostaną usunięte przez Centrum e-Learningu w dniu dzisiejszym i będą usuwane regularnie w kolejnych dniach w godzinach nie zagrażających prowadzeniu przez Ciebie zajęć. Ich dodawanie do wirtualnej sali może odbyć się bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

Jeśli nie chcesz wgrywać swoich prezentacji do aktywności Virtual Class, możesz współdzielić ekran, na którym będzie wyświetlać się twoja prezentacja dla uczestników spotkania czy wykładu.

UWAGA Jeśli do wirtualnej klasy nie ładuje się prezentacja, nie usuwaj plików innych osób. Nie przyspieszy to w żaden sposób wgrania Twojej prezentacji przed wykładem, a może spowodować, że inny prowadzący utraci swoją prezentację do wykładu, który prowadzi w tej chwili albo będzie prowadzić w niedługim czasie.

To samo dotyczy ankiet.

Centrum e-Learningu regularnie usuwa pilki z prezentacjami. Jesteśmy świadomi, że prowadzący mogą przygotowywać sobie pokoje dzień lub nawet kilka wcześniej dlatego usuwamy pliki tylko dla zrealizowanych wydarzeń, zaczynający od tych najdawniejszych.