Co robimy

Raportowanie zajęć online

Raportowanie zajęć online

Nauczyciel realizujący zajęcia online (niezależnie od trybu) jest zobowiązany wykazać, że zajęcia takie się odbyły. Monitorowanie i raportowanie realizacji zajęć online ma na celu ograniczenie konieczności odrabiania zajęć i daleko idących zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz umożliwienie i ułatwienie rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich, w szczególności w zakresie realizacji pensum.

Zajęcia prowadzone na UPEL 

Zajęcia prowadzone na UPeL mogą być raportowane w zależności od trybu ich realizacji:

  • zajęcia synchroniczne w aktywności Virtual Class (spotkania online w formie webinaru, zajęć tablicowych, konwersatoriów, etc.) – po każdym spotkaniu jest generowany automatyczny raport z Virtual Class zawierający podstawowe informacje o webinarze (nazwa, data, czas trwania, ilość uczestników). Taki raport będzie wystarczający do ewidencji czasu pracy. Centrum e-Learningu na bieżąco wysyła raport do osób prowadzących wykłady online. Uwaga: nie usuwaj aktywności Virtual Classroom na UPeL po zrealizowanym spotkaniu do czasu otrzymania i pobrania raportu na swój lokalny dysk.
  • zajęcia asynchroniczne – wystarczy raport aktywności z platformy UPeL, który pokazuje dokładne logi dla każdego studenta i prowadzącego. O tym, w jaki sposób pobrać taki raport piszemy tutaj.

Zajęcia online prowadzone poza UPeL 

Rektor ds. Kształcenia prof. Wojciech Łużny zobowiązał  Prodziekanów ds. Kształcenia do bieżącego monitorowania realizacji zajęć on-line, które NIE są prowadzone przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Centrum e-Learningu AGH. Rektor apeluje także o przygotowywanie na bieżąco informacji, czy, a jeśli tak, to które zajęcia są prowadzone on-line.

W związku z tym prowadzący zajęcia online poza UPeL są zobowiązani do wypełniania cotygodniowych raportów z realizacji takich zajęć. Prosimy o kontakt z Wydziałem w celu pobrania wzorów raportów oraz informacji o terminach ich dostarczenia.