Co robimy

Wsparcie dydaktyki AGH w liczbach

Wsparcie dydaktyki AGH w liczbach

Semestr letni w CeLiID to intensywny czas nie tylko szkoleń i projektów, ale także pracy nad podsumowaniami 🙂 Podjęliśmy próbę spojrzenia „z lotu ptaka” na naszą działalność szkoleniową realizowaną przez ostatnią dekadę (!). Dziś dzielimy się naszym ilościowym raportem.

W 2011 roku, w oparciu o zarządzenie Rektora ws. warunków i zasad prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uruchomiliśmy pierwsze szkolenie e-Learning akademicki. Szkolenie certyfikujące, które upoważniało  i nadal upoważnia do prowadzania zajęć online. Przez 11 lat wzięło w nim udział i ukończyło go blisko 1700 osób pracujących w AGH. Rok później wystartowaliśmy ze szkoleniami dodatkowymi, które po 10 latach realizacji dały rezultat w postaci 1989 przeszkolonych osób!

 

Gdy popatrzymy na rozwój oferty szkoleniowej na przestrzeni ostatniej dekady, zmianę widać bardzo wyraźnie. Na starcie, w 2012 roku, mieliśmy tylko 4 szkolenia dodatkowe. W 2022 roku aż 39! 10 lat temu zajmowaliśmy się tylko 2 tematami, teraz dydaktycy i dydaktyczki AGH mogą rozwijać się w aż 24, na których się znamy i z których szkolimy.

Idąc krok dalej, byliśmy bardzo ciekawi, które szkolenia cieszą się największym zainteresowaniem i są „must have” w kolejnych semestrach. Top 10 naszych szkoleń to:

Na bazie danych statystycznych dotyczących szkoleń, oszacowaliśmy potencjał kompetencji w podziale na podstawowe szkolenie e-Learning akademicki. Certyfikacja i 4 główne ścieżki tematyczne, w których realizujemy nasze szkolenia dodatkowe.

 

Webinary, jako krótkie wydarzenia wspierające rozwój dydaktyki, zaczęliśmy organizować regularnie od 2019 roku. I w tym przypadku statystyki prezentują się imponująco. W ciągu 4 lat przeprowadziliśmy webinary z 54 tematów dotyczących platformy UPeL, dydaktyki i technologii, na które zarejestrowało się 4787 osób, a wzięło udział na żywo 3151 (osoby z AGH i innych uczelni). Zapraszaliśmy także gości i gościnie spoza AGH, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami (w sumie zrealizowaliśmy 28 webinarów gościnnych). Wszystkie wydarzenia publikujemy w naszej webinarotece – są dostępne dla każdego bez logowania.

Tuż przed pandemią (marzec 2020) ruszyliśmy z meet-upami dydaktycznymi. O samych założeniach meet-upów można przeczytać w naszej publikacji. Podsumowując krótko – odbyło się 20 spotkań dot. m.in. stresu, produktywności, komunikacji międzykulturowej, cyfrowej równowagi, pracy grupowej itp., w których wzięło udział 300 osób pracujących w AGH.

W 2022 roku zrealizowaliśmy także pilotażowy program Gepardy Dydaktyczne. O samych założeniach i efektach programu można przeczytać w krótkim wpisie – relacji z  finału programu. Podsumowując krótko – w programie wzięło udział 21 dydaktyków i dydaktyczek z 11 wydziałów AGH, którzy opracowali 17 projektów/wdrożeń innowacyjnych działań dydaktycznych.

W naszej działalności wspierającej dydaktykę istotne miejsce zajmuje także rozwijanie Uczelnianej Platformy e-Learningowej (od 2005 roku) oraz otwartych zasobów i e-podręczników AGH (od 2010 roku). Zebrane dane statystyczne pokazują, że platformy te i zasoby wpisały się już na stałe w ekosystem dydaktyczny AGH 🙂

Popatrzenie z lotu ptaka na działania na przestrzeni dekady to świetna trampolina energetyczno-motywacyjna do tego, aby nie ustawać w rozwoju i staraniach dostosowania oferty, wspierając rozwój dydaktyki do potrzeb nauczycieli i nauczycielek w AGH.