Co robimy

Creative Commons – warunek niekomercyjny

Creative Commons – warunek niekomercyjny

Licencje Creative Commons opierają się o cztery warunki. Wydaje się, że największe kontrowersje i wątpliwości budzi „Użycie niekomercyjne„. W szczególności: Czy wykładowcy i nauczyciele z prywatnych szkół mogą używać zasobów objętych tym warunkiem? Ponieważ korzystamy z niego w serwisie Open AGH warto wyjaśnić, jaka jest nasza interpretacja. Posłużę się w tym celu mailami, które wymieniłem ostatnio z wykładowcą fizyki na wyższej prywatnej szkole. Dokonałem w nich nieznacznych skrótów raz wyróżniłem rzeczy, które uznaję za szczególnie ważne (wszystkie pogrubienia moje).

Witam!
Prowadzę zajęcia z fizyki w prywatnej szkole. Odkąd natknąłem się w Internecie na Wasze materiały, zachęcam studentów do korzystania z nich.
Zapoznałem się z warunkami licencji ale mam wątpliwość:
Czy włączenie kilku Waszych symulacji komputerowych z fizyki do materiałów kursu wyrównawczego z fizyki (który będę prowadził) i co za tym idzie umieszczenie ich na serwerze szkoły, byłoby naruszeniem warunków licencji, tzn. byłoby traktowane jak użycie komercyjne?
Czy też aby nie naruszyć warunków licencji trzeba będzie się ograniczyć do umieszczania odnośnika do serwisu OPEN AGH.

Witam,
Odpowiedź zależy od tego, na jakiej zasadzie ma działać ten kurs wyrównawczy. Jeśli Pan i szkoła zarabiacie bezpośrednio na nim (sprzedajecie go), to musi się Pan ograniczyć do linków. Jeśli to element szerszej dydaktycznej działalności, nawet jeśli jest ona komercyjna, to może Pan umieścić treści na serwerze. Przez „szerszą” rozumiemy tu normalną działalność szkoły, gdzie Pana uczniowie opłacili już czesne za naukę i nie ma żadnych specjalnych opłat konkretnie za dostęp do kursu wyrównawczego (w tym zasobów Open AGH).
Ten temat istotnie może budzić – i budzi – wątpliwości. Sami długo nie mieliśmy pewności, czy wykorzystanie zasobów Open AGH przez pracowników prywatnych instytucji edukacyjnych będzie użyciem komercyjnym, czy nie. Usłyszeliśmy odpowiedź, że należy to pozostawić decyzji odbiorcy, ale nie była ona satysfakcjonująca, bo mogła odstraszyć osoby, takie jak Pan. W końcu podpowiedziano nam rozwiązanie, które stosuje m.in. uniwersytet MIT, a które da się sprowadzić do stwierdzenia: „liczy się użycie, nie użytkownik„. Oznacza ono,  że nie wolno dokonywać bezpośredniej komercjalizacji OZE (np. sprzedawać kursów o nie opartych), ale poza tym można je wykorzystywać w instytucjach czy firmach nastawionych na generowanie zysku, przez ludzi tam zatrudnionych.
Więcej informacji o interpretacji MIT na stronie http://ocw.mit.edu/terms/#cc

Proszę też pamiętać, że licencje CC nie są wyłączne, tzn. pozwalają na wyjątki. Można się kontaktować bezpośrednio z autorem danego zasobu i prosić o zgodę o wykorzystanie jego dzieła inaczej niż standard. Może się zgodzi, na ewentualnych dodatkowych warunkach. To dotyczy i użycia niekomercyjnego, i pozostałych 2 elementów licencji CC stosowanych w AGH (atrybucja, na tych samych warunkach).

Chciałbym na koniec zaznaczyć, że zdajemy sobie sprawę, że nadal pozostaje pewna szara strefa wątpliwości. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić ich wszystkich. Prawo związane z otwartymi i wolnymi licencjami – co nie jest wyjątkowe! – może budzić kontrowersje. Przedstawiona wyżej interpretacja pozwala jednak rozstrzygnąć większość z nich. Cytowana odpowiedź usatysfakcjonowała pytającego.

Przypominam, że nie jest to ostateczna wykładnia prawna, a jedna z interpretacji. Za ewentualne uwagi i wyjaśnienia osób bardziej kompetentnych w dziedzinie prawa będziemy wdzięczni.

Dodaj komentarz