Co robimy

Doskonałość Dydaktyczna

Doskonałość Dydaktyczna

Ponad 900 tys. złotych na wzmocnienie dydaktyki w AGH – tyle wynosi wartość projektu w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, który będziemy realizować we współpracy z wieloma jednostkami Uczelni.

Celem projektu jest dalsze doskonalenie systemu jakości kształcenia, profesjonalizacja nauczycieli akademickich, rozwijanie innowacyjnych form kształcenia, rozwijanie dydaktyki przedmiotowej oraz wsparcie innowacyjnej infrastruktury dydaktycznej.

W projekcie Doskonałość Dydaktyczna Uczelni planujemy m.in.:

  • opracowanie prototypu systemu do zapisywania i monitorowania osiągnięć dydaktycznych,
  • rozwijanie analityki kształcenia,
  • rozbudowę systemu wsparcia kompetencji nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz osób pracujących na rzecz dydaktyki w administracji,
  • rozbudowę repozytorium otwartych zasobów o materiały związane z dydaktyką STEM,
  • wsparcie dla technologii VR w dydaktyce,
  • kontynuację programu mentorskiego i rozwojowego dla tutorów AGH,
  • program warsztatów studyjnych w wiodących uczelniach dla kadry dydaktycznej i administracyjnej,
  • warsztaty dla zespołów w oparciu o pracę z talentami.

Projekt realizowany jest do 30.09.2023 roku.