Co robimy

Elementy e-portfolio

Elementy e-portfolio

Idealne narzędzie eportfolio nie istnieje. A może raczej istnieje wiele różnych, które z powodzeniem możemy stosować dla różnych celów naszej pracy. Barret uważa, że rozważenie funkcji, jakie w danym kontekście pełniło będzie eportfolio powinno zdominować decyzję dot. wyboru narzędzia lub narzędzi. Czy eportfolio ma opowiadać historię ucznia czy być systemem archiwizacji danych na potrzeby „zewnętrznej publiczności“? Innymi słowy – czy ma realizować indywidualny cel wybrany przez uczącego się czy też oferować rozwiązanie wspierające wdrożenie szerszego celu instytucji (np. wynikającego ze zmiany paradygmatu czy kultury organizacji – ciekawa dyskusja na ten temat tutaj). Te dwa, zdawałoby się przeciwstawne, cele, można pogodzić oferując możliwość stosowania wielu narzędzi. Uczący się powinien mieć możliwość ich, choćby powierzchownego, zintegrowania (czy też zapewnienia komunikacji między nimi), zachowując pewną dowolność w ich konfiguracji. Jak jednak zapewnić pewną standardyzację, niezbędną choćby w przypadku eportfolio służących ocenie czy akredytacji zawartości z drugiej strony nie tracąc ducha indywidualizmu, sprzężonego z eportfolio? Takim wyjściem zdaje się być zapewnienie z jednej strony standardów „informatycznych“ systemów umożliwiających ich komunikację, zaś od strony użytkownika zaproponowanie kluczowych elementów struktury. Umieszczenie tych elementów w systemie nie ogranicza twórcy eportfolio, lecz wyznacza pewne „obowiązkowe“ ramy, nadając jednocześnie pracy porządany (przez instytucję) kształt. Oznacza to, że wytyczne czy wskazówki (powiązane z oceną pracy, jeśli konieczne) kierują pracą w kierunku procesu eportfolio, chroniąc przed powstaniem „czegoś na kształt“ – archiwów, stron domowych, pamiętników. Ich ocena (czy komentowanie) jest elementem procesu tworzenia eportfolio, takiej ocenie nie podlega zaś sam system. Przykład takich wytycznych zastosowanych na zajęciach studiów IT2EDU

Oceniane będą następujące elementy ePortfolio, stanowiące odpowiednie wagi dla całościowej oceny pracy:
1. Informacje o autorze 20%
• CV, resume lub wypełniony profil stanowiący max. jednostronnicowe podsumowanie
• informacje o planach zawodowych, celach i ścieżce planowanego rozwoju, osobowości, kompetencjach, szczególnie w kontekście wykonywania zawodu nauczyciela i ukończenia studiów IT2EDU
2. Artefakty i dowody w odniesieniu do celu eportfolio: 35%
• zróżnicowanie artefaktów pod względem formatu (dołączenie bezpośrednio lub w formie linku: zdjęć, filmów, nagrań audio i video, tekstów, zestawień, rysunków, wykresów, wypowiedzi na forum, wpisów w blogu, komentarzy, refleksji)
• schemat organizacyjny oraz sposób łączenia i linkowania artefaktów tworzą spójną całość
• artefakty obrazują umiejętności autora, stopień profesjonalizmu i doświadczenia
• artefakty są powiązane z celem eportfolio, można je łatwo zinterpretować
3. Funkcjonalność i wygląd: 10%
• łatwa nawigacja i czytelna struktura
• właściwy dobór kolorów i czcionek (rozmiar, kontrast, krój)
• działające linki, właściwy format plików
• poprawne użycie języka
• respektowanie praw autorskich i wydawniczych
• wygląd jest przejrzysty i spójny
4. Refleksja osobista: 35%
• włączenie osobistych przemyśleń w strukturę eportfolio
• można zidentyfikować odbiorcę i cel eportfolio
• refleksja dotyczy zarówno artefaktów jak i umiejętności czy kompetencji obrazowanych przez te artefakty
• zawiera interpretację dotychczasowych osiągnięć, obecnie nabywanych oraz przewidywanych do osiągnięcia w przyszłości
• obejmuje cele długo i krótkoterminowe (niezbędne umiejętności, zawodowe czy osobiste cele) w kontekście uczenia się przez całe życie

Wagi poszczególnych elementów wskazują na kierunek pracy. W przykładzie widać położenie nacisku na artefakty w połączeniu z refleksją, choć ramy te pozwalają na dość elastyczne dostosowanie zawartości przez użytkowników. Wytyczne nie obejmują narzędzi, stawiając na dowolność. Standardyzacja pozostaje po stronie dostawców rozwiązań.

Dodaj komentarz