Co robimy

Świętując uczenie się

Świętując uczenie się

Publikacja raportu Ministerstwa Edukacji (Nowej Zelandii, spokojnie, to kraj na drugiej półkuli) nt e-portfolio zatytułowana „Celebrating learning“ to akuratna lektura na początek roku. Pokazuje stan zaawansowania wdrażania tej metody pracy w kraju Mahary. Widać starania we wprowadzaniu eportfoliów do szkół podstawowych, i położenie nacisku na rozwój kompetencji cyfrowych wśród zarówno dzieci jak i dorosłych ich opiekunów. Mnie szczególnie podobał się przykład wprowadzenia eportfolio w pracy z rodzinami dzieci niewidomych i niedowidzących, także w rejonach słabo zurbanizowanych (kto widział plenery we „Władcy Pierścieni“, ten wie, co to może oznaczać na Nowej Zelandii). Wykorzystanie relatywnie prostego Bloggera do oszacowania rozwoju i postępów uczniów ma, w tym zwłaszcza kontekście, szczególne znaczenie. To także sposób, paradoksalnie, na podtrzymanie kontaktów między członkami lokalnych społeczności dzięki spotkaniom w lokalnych szkołach czy centrach informacji z dostępem do Internetu. Cały raport dostępny pod adresem
https://myportfolio.school.nz/artefact/file/download.php?file=109198&view=79928. ostatni dostęp 15.2.2017

Dodaj komentarz