Co robimy

Konferencja „e-Learning dla inżynierów”

Konferencja „e-Learning dla inżynierów”

Wczoraj, 17 lutego, odbyła się konferencja „e-Learning dla inżynierów”. Otwierała ona projekt IT2EDU.

Do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu przybyło ponad 80 gości. Znaleźli się wśród nich m.in. Prezydent Miasta, Starosta Powiatu Mieleckiego i inni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele przemysłu, dyrektorzy ośrodków odpowiedzialnych za szkolenie nauczycieli i sami nauczyciele, a także inżynierowie zainteresowani uczestnictwem w studiach podyplomowych.

Mieli oni okazję wysłuchać czterech prelengentów, którzy opowiadali o współczesnych wymaganiach edukacyjnych. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Zbigniew Kąkol, próbował określić, jak zapewnić wysoką jakość kształcenia odwołując się do założeń Procesu Bolońskiego. Prof. Jan Kusiak, dyrektor Centrum e-Learningu AGH, definiował e-learning, pokazywał różnorodność stosowanych w nim metod i opisywał jego potencjał. Prof. Robert Gajewski z Politechniki Warszawskiej rozwijał te wątki, szczególną uwagę poświęcając możliwościom wykorzystania e-learningu w kształceniu inżynierów. Wreszcie pan Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, udowadniał, że we współczesnym społeczeństwie wiedzy nikt, kto chce być konkurencyjny na rynku pracy, nie może pozwolić sobie na zakończenie swojej edukacji w chwili zdobycia dyplomu.

Te cztery przygotowane niezależnie od siebie wystąpienia ułożyły się w zaskakująco spójną całość. Wątki sygnalizowane przez jednego z mówców rozwijane były przez innego. Pozwoliło to zbudować przekaz, dla którego centralne są następujące stwierdzenia:

  • Dobre wykształcenie daje przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
  • Dobre wykształcenie potwierdzane jest nie tyle przez dyplom ukończenia studiów, ale przede wszystkim przez listę kompetencji, którymi może pochwalić się absolwent.
  • Standardy kształcenia nie oznaczają uniformizacji. Najbardziej pożądane przez uczących się kierunki i najbardziej poszukiwani przez pracodawców absolwenci charakteryzują się wyjątkowością.
  • Wiedza we współczesnym świecie szybko się dezaktualizuje. Oznacza to, że konieczne jest kształcenie się przez całe życie. Ponadto niezbędne dla sukcesu stają się umiejętność krytycznego myślenia, analizy i syntezy, kreatywność czy zdolność do zarządzania własnym procesem uczenia. Pozwolą one dostosować się do zmiany warunków czy wymagań w miejscu pracy.
  • Edukacja nie odbywa się tylko w murach szkół i uniwersytetów. Konieczne jest umieszczenie jej w szerszym kontekście. Z jednej strony oznacza to indywidualne wysiłki uczącego się, a z drugiej wciągnięcie w budowanie procesu kształcenia osób znających potrzeby rynku pracy, np. przedsiębiorców.
  • E-learning to konieczność i możliwość. Internet jest obecny w wielu aspektach naszego życia. Próby trzymania go z dala od edukacji są absurdalne i skazane na niepowodzenie. Z drugiej strony ta metoda szczególnie sprzyja kształtowaniu samodzielnych, zmotywowanych jednostek.

Podsumowując, wystąpienia dały zgromadzonym szansę spojrzenia w przyszłość edukacji. Pokazały, co trzeba będzie robić i jak się za to zabrać. Jednocześnie, miejmy nadzieję, zmotywowały ich do poświęcenia swojemu własnemu rozwojowi większej niż dotychczas uwagi.

Dodaj komentarz