Co robimy

Konkurs „Notatki w Internecie” dla studentów, wykładowców, uczniów i nauczycieli

Konkurs „Notatki w Internecie” dla studentów, wykładowców, uczniów i nauczycieli

W bieżącym roku akademickim odbywa się 10-ta, jubileuszowa edycja konkursu „Notatki w Internecie”. Powołał go do życia w 1999 roku ówczesny Rektor Uczelni, JM prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz. Organizowany jest przez Centrum e-Learningu i odbywa się pod patronatem JM Rektora AGH. Skierowany był początkowo do studentów naszej uczelni, którzy pod przewodnictwem i nadzorem opiekunów naukowych przygotowywali cyfrowe materiały edukacyjne na interesujący ich temat, związany z przedmiotem studiów.

Studenci AGH nadal mogą uczestniczyć w Konkursie, ale nie są już jedyną grupą, która może to uczynić – „Notatki w Internecie” rozwijają się. W zeszłym roku powstał drugi konkurs, odbywający się pod tą samą nazwą, ale przeznaczony dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. W tym pojawiły sie kolejne dwie równoległe kategorie: dla nauczycieli krakowskich szkół oraz dla wykładowców AGH. Aktualna struktura Konkursu wygląda więc następująco:

Patronat nad konkursami przeznaczonymi „dla szkół” objął dodatkowo Prezydent miasta Krakowa.

Strona domowa konkursu znajduje się pod adresem www.notatki.cel.agh.edu.pl. W menu u góry znajdują się zakładki odsyłające do wszystkich 4 kategorii „Notatek”. Po wejściu na nie można zapoznać się z regulaminami konkursów i innymi niezbędnymi informacjami. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt mailowy: notatki@agh.edu.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Notatki w Internecie”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele prac o wysokiej jakości merytorycznej, dydaktycznej i technicznej. Mamy nadzieję, że teraz, wraz z rozszerzeniem grupy osób mogących nadsyłać materiały, liczba świetnych zasobów edukacyjnych sporo wzrośnie.

Dodaj komentarz