Co robimy

Kurs e-learningowy na obchody Open Access Week

Kurs e-learningowy na obchody Open Access Week

Na rozpoczynający się dziś Tydzień Open Access przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. Ostatnie kilka tygodni razem z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu pracowaliśmy nad kursem e-learningowym Open Access-Otwarta Nauka, który dziś oficjalnie otwieramy.

Kurs został opracowany przez działaczy i fachowców od informacji z całej Polski zajmujących się aspektem otwartości w nauce oraz zasobami nauki. Jego celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat nowych modeli komunikowania się w nauce, jakie rozwijają się wraz z nowymi technologiami od 1990 roku. W efekcie kursu będziesz swobodnie poruszać się w problematyce Ruchu Open Access.

Aby skorzystać z materiałów kursu nie trzeba się rejestrować ani logować. Dostęp jest otwarty dla wszystkich, a treści i ćwiczenia są dostępne na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. Kurs składa się z 9 modułów, które rozwijają różne aspekty otwartej nauki:

Moduł 1. Wprowadzenie w Open Access
Moduł 2. Krótka historia Open Access
Moduł 3. Otwarta nauka i nauka 2.0
Moduł 4. Nowe modele i kanały komunikacji naukowej
Moduł 5. Czasopisma otwarte
Moduł 6. Otwarte repozytoria
Moduł 7. Platformy e-learningowe
Moduł 8. Polskie projekty otwartej nauki
Moduł 9. Sposoby docierania do polskich i zagranicznych otwartych zasobów nauki i edukacji

Staraliśmy się, aby kurs był bardzo praktyczny. W każdym module uczestnik znajdzie wykaz celów i rezultatów, materiał dotyczący danego tematu oraz zestaw ćwiczeń (poza modułem 1-2) do samodzielnego wykonania. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych otwartą nauką – bibliotekarzy, którzy chcą promować ideę otwartego dostępu wśród pracowników naukowych, naukowców, badaczy, nauczycieli akademickich, którzy chcą się dzielić swoją pracą i korzystać z dorobku innych na otwartych zasadach oraz studentów, którzy chcą mieć otwarty i darmowy dostęp do wiedzy.

Kurs został zaprojektowany jako materiał do samokształcenia lub adaptacji (np. jako materiał dla studentów bibliotekoznawstwa, czy materiał na prezentację promującą Open Access.

Kurs jest aktualnie w wersji beta. Będzie stale aktualizowany. Zapraszamy do pobierania, czytania, komentowania.

Polecamy też plakat autorstwa Right to Research Coalition, który przetłumaczyliśmy na obchody OAW 2011.

Dodaj komentarz