Co robimy

Notatki w Internecie 2012

Notatki w Internecie 2012

Startuje kolejna edycja konkursu „Notatki w Internecie”! Przypominamy, że jego uczestnicy tworzą cyfrowe materiały edukacyjne z dowolnej interesującej ich dziedziny. Przygotowane zasoby oceniane są pod kątem ich wartości merytorycznej, dydaktycznej i technicznej, a także dostosowania do potrzeb osób niedowidzących. Materiały z wcześniejszych lat obejrzeć można w repozytorium Open AGH.

Początkowo powstałe w 1999 roku „Notatki w Internecie” skierowane były wyłącznie do studentów AGH. Swoje prace przygotowywali oni pod nadzorem opiekunów naukowych. Z upływem lat konkurs powiększał swój zasięg i obecnie prowadzone są jego cztery równoległe edycje. Ich uczestnicy rekrutują się z różnych grup:

  1. studenci AGH,
  2. wykładowcy i doktoranci AGH,
  3. nauczyciele z Krakowa,
  4. uczniowie krakowskich szkół.

Tegoroczną nowością jest rozszerzenie edycji skierowanej do wykładowców. Teraz w konkursie mogą wziąć udział także doktoranci naszej uczelni. Komisja konkursowa wprowadziła tę zmianę pod wpływem pojawiających się ostatnio głosów zainteresowania ze strony najmłodszej stażem grupy naukowców AGH. Dlatego w tym roku to właśnie doktorantów chcemy szczególnie mocno zaprosić do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji dotyczących wszystkich edycji „Notatek w Internecie” znajduje się na stronie domowej konkursu. Można tam znaleźć regulamin, terminy czy szczegółowe kroki, które należy wykonać, aby wziąć udział w konkursie.

Dodaj komentarz