Co robimy

Webinaria projektu ICOPER

Webinaria projektu ICOPER

Począwszy od 20 stycznia rozpocznie się cykl cotygodniowych webinariów projektu ICOPER. Podczas półtoragodzinnych pięciu spotkań zaprezentowane zostaną rozwiązania osiągnięte w projekcie, które związane są z zastosowaniem standardów wspierających fazy tworzenia, wdrażania i powtórnego wykorzystywania treści szkoleniowych. Głównymi tematami webinariów będą standardy odnoszące się do:

 • efektów kształcenia (ang.  learning outcomes),
 • zadania projektowania procesu nauczania (Instructional Design),
 • tworzenia kursów,
 • dostarczania szkoleń,
 • ewaluacji.

Każde z webinarium odbywać się będzie w czwartek od godziny 16:00. Podczas czterech pierwszych sesji omówione zostaną informacje wstępne oraz kluczowe rozwiązania teoretyczne, na bazie których rozwijane są standardy eContent. Cykl webinariów zakończy się spotkaniem 17 lutego poświęconym zaprezentowaniu zaimplementowanych w projekcie aplikacji oraz wspólnym działaniu w ich środowiskach.

Plan webinariów:

 • Sesja 1: 20 stycznia 2011 r.  w godzinach 16:00 – 17:30 CET
 • Sesja 2: 27 stycznia 2011 r.  w godzinach 16:00 – 17:30 CET
 • Sesja 3: 3 lutego 2011 r.  w godzinach 16:00 – 17:30 CET
 • Sesja 4: 10 lutego 2011 r.  w godzinach 16:00 – 17:30 CET
 • Sesja 5: 17 lutego 2011 r.  w godzinach 16:00 – 17:30 CET

Wszystkie sesje otwarte będą już od godziny 15:30, tak żeby uczestnicy mogli poznać możliwości narzędzia wideokonferencyjnego. Sesje będą przeprowadzane w języku angielskim i będą nagrywane a odbywać się będą pod następującym adresem: http://connect.wu-wien.ac.at/icoper.

Rejestracja na sesje dostępna jest tutaj: http://tinyurl.com/24yt65o

Podczas każdej sesji udostępnione zostaną:

Po zakończeniu cyklu webinariów uczestnicy powinni:

 • zrozumieć w jaki sposób standardy eContent wspierają rozwój interoperacyjnych treści szkoleniowych
 • umieć używać minimum trzech aplikacji implementowanych w ramach projektu ICOPER
 • potrafić dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem na temat standardów eContent w społeczeństwie edukacyjnym

Więcej informacji na temat zawartości sesji można uzyskać pod adresem: http://training.icoper.org/moodle/

2 thoughts on “Webinaria projektu ICOPER

Dodaj komentarz