Co robimy

Doskonałość dydaktyczna uczelni

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach projektu pozakonkursowego MEiN: POWR.03.04.00-00-P023/21   Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany

Czytaj więcej

Zespół Wsparcia Dydaktyki

Zespół Wsparcia Dydaktyki Zespół Wsparcia Dydaktyki to zespół powołany do realizacji celu podniesienia jakości kształcenia w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości

Czytaj więcej

Competencies for Universities

Competencies for Universities – using Technology in Education Program: Erasmus+ Realizacja: 1.09.2019-31.08.2022 Partnerzy: University of Copenhagen w roli koordynatora (Dania),

Czytaj więcej

POWER 3.5

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Czytaj więcej